Obchodné podmienky predaja

Predaj umeleckých diel

Predajná cena je zároveň kúpnou cenou bez ďalších poplatkov. Úhrada je možná prevodom na účet PredajUmenia.sk, kartou, alebo v hotovosti (do 5 000 €). Vydražiteľ dostane doklad o zaplatený kúpnej ceny diela. Predmet bude zabalený. Jeho prípadné zaslanie kuriérskou službou je  na účet vydražiteľa.

Sprostredkovanie predaja výtvarných diel na on-line aukciách

Aukčná provízia PredajUmenia.sk z konečnej ceny diela je 10%. Úhrada je možná prevodom na účet PredajUmenia.sk, kartou alebo v hotovosti (do 5 000 €). Vydražiteľ dostane doklad o zaplatený kúpnej ceny diela. Predmet bude zabalený. Jeho prípadné zaslanie kuriérskou službou je na účet vydražiteľa.