Dražobný poriadok on-line aukcie

 

 I. Základné informácie

  1. Organizátorom aukcie je A2COM Slovakia s.r.o. Pekná cesta 111, Bratislava 831 52 , IČO: 36753297, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 4608/B
  2. Dražené predmety si je možné prehliadnuť vo výstavných priestoroch v Bratislave po predchádzajúcej dohode
  3. Predmety sú označené a popísané na internetových stránkach www.PredajUmenia.sk
  4. Záujemca prihadzuje k cene ponúkaného diela voliteľnú čiastku. Ponúkané dielo je predané záujemcovi s najvyššou ponukou. Kupujúcemu je účtovaná ku konečnej cene provízia vo výške 10% z výslednej ceny diela.
  5. Koniec dražby sa automaticky posúva o 5 minút pokiaľ v posledných 5 minútach dražby došlo k prihodeniu k cene diela.
  6. Údaje vložené do “Registrácie” nie sú zverejňované, počas predaja sú kupujúci identifikovaní iba podľa nimi zadaného loginu.
  7. Dražiteľ súhlasí so spracovaním registračných údajov a so zasielaním informácií ku online aukciám.
  8. Kupujúcim môže byť osoba staršia ako 18 rokov.

II. Podmienka účasti

  1. Riadne vyplnený formulár registrácie dražiteľa.

III. Spôsob platby

Prevodom na účet

IV. Bankové údaje

Bankové spojenie:
TATRA BANKA , IBAN: SK14 0000 0026 2711 6436
SWIFT: TATRSKBX

Platba musí byť realizovaná najneskôr 10 dní od dňa predaja.

Zaplatené diela budú vydané ihneď po zaplatení. Možnosť zaslania diel na miesto určenia na náklady kupujúceho.

Kontakt:

telefón: 0905 880 008

email: info@predajumenia.sk